რნმ და დნმ-ის გაწმენდა

 • Animal Total RNA Isolation Kit

  ცხოველების ტოტალური რნმ იზოლაციის ნაკრები

  ნაკრებში გამოყენებულია ტრიალის სვეტი და Foregene– ს მიერ შემუშავებული ფორმულა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის მთლიანი RNA სხვადასხვა ცხოველური ქსოვილებიდან. ის უზრუნველყოფს დნმ-ის გამწმენდ სვეტს, რომელსაც შეუძლია ადვილად ამოიღოს გენომიური დნმ ზეახლისგან და ქსოვილის ლიზატისგან. მხოლოდ RNA სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი სისტემა არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული RW1 და ბუფერული RW2 შეუძლიათ უზრუნველყონ, რომ მიღებული RNA არ იყოს დაბინძურებული ცილებით, დნმ-ით, იონებით და ორგანული ნაერთებით.

 • Cell Total RNA Isolation Kit

  უჯრედისის სრული RNA იზოლირების ნაკრები

  ამ ნაკრებში გამოყენებულია ტრიალის სვეტი და Foregene– ს მიერ შემუშავებული ფორმულა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვება მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის მთლიანი RNA, უჯრედებიდან, რომლებიც გაშენებულია 96, 24, 12 და 6 ჭაბურღილულ ფირფიტებში. ნაკრები უზრუნველყოფს დნმ-ის დასუფთავების სვეტს, რომელსაც შეუძლია ადვილად გამოყოს ზედმეტი და უჯრედის ლიზატი, შეაერთოს და ამოიღოს გენომიური დნმ. ოპერაცია არის მარტივი და შრომატევადი; მხოლოდ RNA სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA უნიკალური ფორმულით. ნიმუშების დიდი რაოდენობა შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს.

  მთელი სისტემა არის RNase– თავისუფალი, ისე, რომ გაწმენდილი RNA არ იყოს დეგრადირებული; ბუფერული RW1, ბუფერული RW2 ბუფერული სარეცხი სისტემა გარანტირებულია მიღებული RNA თავისუფალი ცილების, დნმ-ის, იონებისა და ორგანული ნაერთების დაბინძურებით.

 • Viral DNA RNA Isolation Kit

  ვირუსული დნმ RNA იზოლირების ნაკრები

  ნაკრები იყენებს დატრიალების სვეტს და Foregene– ს მიერ შემუშავებულ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის ვირუსული დნმ და RNA ისეთი ნიმუშებიდან, როგორიცაა პლაზმა, შრატი, უჯრედული სხეულის სითხე და უჯრედების კულტურის ზედმეტი საშუალება. ნაკრები სპეციალურად ამატებს Linear Acrylamide- ს, რომელსაც შეუძლია მარტივად აიღოს მცირე რაოდენობით დნმ და RNA ნიმუშებიდან. დნმ / რნმ მხოლოდ სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს დნმ და რნმ. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი ნაკრები არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული RW1 და ბუფერული RW2 შეიძლება უზრუნველყონ, რომ მიღებული ვირუსული ნუკლეინის მჟავა თავისუფალია ცილების, ნუკლეაზების ან სხვა მინარევებისაგან, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია უშუალოდ მოლეკულური ბიოლოგიის დინების ექსპერიმენტებისთვის.

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  დარგე რნმ-ის იზოლაციის პლუს ნაკრები

  ნაკრები იყენებს დატრიალების სვეტს და Foregene– ს მიერ შემუშავებულ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის მთლიანი RNA სხვადასხვა მცენარეული ქსოვილებიდან, მაღალი პოლისაქარიდების ან პოლიფენოლების შემცველობით. ის უზრუნველყოფს დნმ-ის გამწმენდ სვეტს, რომელსაც შეუძლია ადვილად ამოიღოს გენომიური დნმ ზეახლისგან და ქსოვილის ლიზატისგან. მხოლოდ RNA სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი ნაკრები არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული PRW1 და ბუფერული PRW2 შეიძლება უზრუნველყონ, რომ მიღებული RNA არ იყოს დაბინძურებული ცილებით, დნმ-ით, იონებით და ორგანული ნაერთებით.

 • Viral DNA&RNA Isolation Kit

  ვირუსული დნმ და რნმ იზოლაციის ნაკრები

  ნაკრები იყენებს დატრიალების სვეტს და Foregene– ს მიერ შემუშავებულ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის ვირუსული დნმ და RNA ისეთი ნიმუშებიდან, როგორიცაა პლაზმა, შრატი, უჯრედული სხეულის სითხე და უჯრედების კულტურის ზედმეტი საშუალება. ნაკრები სპეციალურად ამატებს Linear Acrylamide- ს, რომელსაც შეუძლია მარტივად აიღოს მცირე რაოდენობით დნმ და RNA ნიმუშებიდან. დნმ / რნმ მხოლოდ სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს დნმ და რნმ. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი ნაკრები არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული RW1 და ბუფერული RW2 შეიძლება უზრუნველყონ, რომ მიღებული ვირუსული ნუკლეინის მჟავა თავისუფალია ცილების, ნუკლეაზების ან სხვა მინარევებისაგან, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია უშუალოდ მოლეკულური ბიოლოგიის დინების ექსპერიმენტებისთვის.

 • Viral RNA Isolation Kit

  ვირუსული RNA იზოლირების ნაკრები

  ნაკრებში გამოყენებულია ტრიალის სვეტი და Foregene– ს მიერ შემუშავებული ფორმულა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვება მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის ვირუსული RNA ისეთი ნიმუშებიდან, როგორიცაა პლაზმა, შრატი, უჯრედული სხეულის სითხე და უჯრედების კულტურის ზედმეტი საშუალება. ნაკრები სპეციალურად ამატებს Linear Acrylamide- ს, რომელსაც შეუძლია ადვილად აიღოს მცირე რაოდენობით RNA ნიმუშებიდან. მხოლოდ RNA– სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი ნაკრები არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული viRW1 და ბუფერული viRW2 შეიძლება უზრუნველყოს მიღებული ვირუსული ნუკლეინის მჟავისგან თავისუფალი ცილის, ნუკლეაზის ან სხვა მინარევებისაგან, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას უშუალოდ მოლეკულური ბიოლოგიის ქვედა ექსპერიმენტებისთვის.

 • Plant Total RNA Isolation Kit

  დარგე რნმ-ის მთლიანი იზოლირების ნაკრები

  ნაკრები იყენებს დატრიალების სვეტს და Foregene- ს მიერ შემუშავებულ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის მთლიანი RNA სხვადასხვა მცენარეული ქსოვილებიდან, დაბალი პოლისაქარიდების და პოლიფენოლების შემცველობით. მცენარეთა ნიმუშებისთვის, რომლებიც შეიცავს მაღალი პოლისაქარიდების ან პოლიფენოლების შემცველობას, რეკომენდებულია მცენარეთა მთლიანი RNA იზოლაციის პლუს ნაკრების გამოყენება, რათა მიიღოთ უკეთესი RNA მოპოვების შედეგები. ნაკრები უზრუნველყოფს დნმ-დასუფთავების სვეტს, რომელსაც ადვილად შეუძლია მოაცილოს გენომიური დნმ ზეახლისგან და ქსოვილის ლიზატისგან. მხოლოდ RNA სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი სისტემა არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული PRW1 და ბუფერული PRW2 შეიძლება უზრუნველყონ, რომ მიღებული RNA არ იყოს დაბინძურებული ცილებით, დნმ-ით, იონებით და ორგანული ნაერთებით.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  დარგე RNA იზოლირების ნაკრები Plus

  ნაკრები იყენებს დატრიალების სვეტს და Foregene– ს მიერ შემუშავებულ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად მოპოვდეს მაღალი სისუფთავის და მაღალი ხარისხის მთლიანი RNA სხვადასხვა მცენარეული ქსოვილებიდან, მაღალი პოლისაქარიდების ან პოლიფენოლების შემცველობით. ის უზრუნველყოფს დნმ-ის გამწმენდ სვეტს, რომელსაც შეუძლია ადვილად ამოიღოს გენომიური დნმ ზეახლისგან და ქსოვილის ლიზატისგან. მხოლოდ RNA სვეტს შეუძლია ეფექტურად დაუკავშიროს RNA. ნაკრები შეიძლება ერთდროულად დამუშავდეს დიდი რაოდენობით ნიმუშები.

  მთელი ნაკრები არ შეიცავს RNase- ს, ამიტომ გაწმენდილი RNA არ დეგრადირდება. ბუფერული PRW1 და ბუფერული PRW2 შეიძლება უზრუნველყონ, რომ მიღებული RNA არ იყოს დაბინძურებული ცილებით, დნმ-ით, იონებით და ორგანული ნაერთებით.

 • Plant DNA Isolation Kit

  მცენარეთა დნმ-ის იზოლირების ნაკრები

  ეს ნაკრები იყენებს მხოლოდ დნმ-ს სვეტს, რომელსაც შეუძლია სპეციალურად დააკავშიროს დნმ, Foregene protease და უნიკალური ბუფერული სისტემა, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მცენარის გენომიური დნმ-ის გაწმენდას. მაღალი ხარისხის გენომური დნმ-ის მიღება შესაძლებელია 30 წუთის განმავლობაში, რაც თავიდან აცილებს გენომიური დნმ-ის დეგრადაციას.

  დატრიალებული სვეტის დროს გამოყენებული მხოლოდ სილიციუმის გელიანი დნმ არის Foregene- ის უნიკალური ახალი მასალა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად და კონკრეტულად დაუკავშირდეს დნმ-ს და მაქსიმალურად მიიღოს RNA, მინარევების ცილები, იონები, პოლისაქარიდები, პოლიფენოლები და სხვა ორგანული ნაერთები.

 • General Plasmid Mini Kit

  გენერალური პლაზმიდის მინი ნაკრები

  ეს პროდუქტი იღებს მხოლოდ დნმ-ს გამწმენდი სვეტის უნიკალურ ტექნოლოგიას და სდს-ის ლიზისის ეფექტურ ფორმულას, რომელსაც შეუძლია მიიღოს მაღალი ხარისხის პლაზმური დნმ ბაქტერიებისგან 20 წუთის განმავლობაში.

 • Animal Tissue DNA Isolation Kit

  ცხოველების ქსოვილის დნმ-ის იზოლირების ნაკრები

  ეს ნაკრები იყენებს მხოლოდ დნმ-ს სვეტს, რომელსაც შეუძლია სპეციალურად დააკავშიროს დნმ, Foregene protease და უნიკალური ბუფერული სისტემა. მაღალი ხარისხის გენომური დნმ-ის მოპოვება შესაძლებელია სხვადასხვა კულტივირებული უჯრედებიდან და ცხოველური ქსოვილებიდან 30-50 წუთში.

  დატრიალებული სვეტის დროს გამოყენებული მხოლოდ სილიციუმის გელის მემბრანა წარმოადგენს Foregene- ის უნიკალურ ახალ მასალას, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად და კონკრეტულად დაუკავშირდეს დნმ-ს და მაქსიმალურად აიღოს RNA, მინარევების ცილები, იონები და სხვა ორგანული ნაერთები უჯრედებში. 5-80μg მაღალი ხარისხის გენომური დნმ-ის გაწმენდა შესაძლებელია 10-50 მგ ქსოვილისგან.