გენოტიპიზაცია

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP გენოტიპირების ნაკრები

    Competitive Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) ტექნოლოგია ალელის აკრეფის ახალი ტიპის მეთოდია. ამ მეთოდს არ სჭირდება სპეციფიკური ზონდების სინთეზირება თითოეული SNP და inDel– სთვის, მაგრამ საჭიროა მხოლოდ ორი წყვილი უნიკალური უნივერსალური ზონდი, რომ მივაღწიოთ გენომიური დნმ – ის ნიმუშების ზუსტი აკრეფის მისაღწევად. საბოლოო ფლუორესცენტული სიგნალის ინტენსივობისა და თანაფარდობის ანალიზით ავტომატურად განისაზღვრება გენოტიპი და ვიზუალურად გამოჩნდება კლასტერირების ეფექტი. ამ მეთოდს აქვს ხანმოკლე გამოვლენის დრო, დაბალი რეაგენტის ღირებულება, გამოვლენის მაღალი სიზუსტე და ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოლეკულური მარკერის დახმარებით, QTL პოზიციონირებისთვის, გენეტიკური მარკერის იდენტიფიკაციისთვის და მოლეკულური ბიოლოგიის სხვა ექსპერიმენტებისთვის, დიდი სინჯის მოცულობით.