მცენარეთა დნმ-ის იზოლირების ნაკრები

  • Plant DNA Isolation Kit

    მცენარეთა დნმ-ის იზოლირების ნაკრები

    ეს ნაკრები იყენებს მხოლოდ დნმ-ს სვეტს, რომელსაც შეუძლია სპეციალურად დააკავშიროს დნმ, Foregene protease და უნიკალური ბუფერული სისტემა, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მცენარის გენომიური დნმ-ის გაწმენდას. მაღალი ხარისხის გენომური დნმ-ის მიღება შესაძლებელია 30 წუთის განმავლობაში, რაც თავიდან აცილებს გენომიური დნმ-ის დეგრადაციას.

    დატრიალებული სვეტის დროს გამოყენებული მხოლოდ სილიციუმის გელიანი დნმ არის Foregene- ის უნიკალური ახალი მასალა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად და კონკრეტულად დაუკავშირდეს დნმ-ს და მაქსიმალურად მიიღოს RNA, მინარევების ცილები, იონები, პოლისაქარიდები, პოლიფენოლები და სხვა ორგანული ნაერთები.